گلوبا ل آگرو قزاقستان

  • slide
    شرکت گلوبال آگرو قزاقستان
  • slide
    شرکت گلوبال آگرو قزاقستان
  • slide
    شرکت گلوبال آگرو قزاقستان
Post Thumbnail
  • 18 مرداد 1396, 07:40

گلوبا ل آگرو قزاقستان

این شرکت به شماره ثبت 18024021549 در کشور قزاقستان شهر آلماتی به ثبت رسید. سهامدار اصلی این شرکت، شرکت G.T.S متعلق به گروه فنی و اقتصادی پارس ارم می باشد.

فعالیتهای شرکت گلوبال آگرو عبارتست از:

- کشاورزی وسیع و مدرن، دامداری شیری و گوشتی مدرن از نژاد هلشتاین.

- باغات میوه و سردخانه های نگهداری میوه، تخزین و نگهداری غلات، فرآوری و صنایع تبدلی انواع میوه و محصولات کشاورزی و باغی، تولید انواع آبمیوه ها، سبزی و سالاد، غذاهای آماده، صنایع شیر و گوشت، عرضه مستقیم تولیدات به مشتریان و انجام صادرات به دیگر کشورها و همچنین تجارت عمومی وابسته در داخل و خارج از کشور.

مقر اصلی شرکت در شهر آلماتی قزاقستان و به آدرس: خیابان گوگل- شماره 150 می باشد و با تدوین سازمان کاری منسجم و کادر فنی و تخصصی پاسخگو، عهده دار اهداف بلند خود می باشد.