تحقیق و توسعه پروان

Post Thumbnail
  • 26 مرداد 1396, 14:37

تحقیق و توسعه پروان


امروزه شركت هاي موفق سهم قابل توجهي از درآمد و نيروي كار خود را به فعاليت هاي تحقيقاتي ( R & D ) اختصاص مي دهند . زيرا سهم زيادي از منابع حاصله براي خريد مواد اوليه و محصولات جديد نتيجه بكارگيري فرآيندها ، ارائه محصولات جديد و اعمال سيستم هاي جديد و پيشرفته درآمدزايي است كه ريشه اين گونه درآمدها حاصل فعاليت هاي  R & D  آنها مي باشد . لازم به يادآوري است كه اين مفاهيم ، منابع نهايي پيشرفت اقتصادي به شمار مي آيند . اين طرز تفكر و نحوه عملكرد ، يعني حركت در جهت تبديل علم ودانش به ثروت  نياز اصلي براي رقابت در  فعاليت هاي يكپارچه تجارت جهاني است .

جهاني شدن تجارت در سال های اخير شرايط محيط هاي رقابتي را به شدت دگرگون كرده است . در همين راستا سازمانهاي تجاري از جمله انواع شركتهاي كوچك و بزرگ  اهرم تحقيقاتي خود را به شدت براي يافتن يك استراتژي ، كه برتري و پايداري را تضمين كند ، تقويت مي نمايند .بنابراين مي توان نتيجه گرفت هرگونه اقدامي كه موجب تقويت فعاليت واحد R & D  در شركتها گردد ، سرمايه گذاري هوشمندانه اي است كه به پشتوانه آن مي توان آينده اي موفق را براي تحقق استراتژي برتري و پايدار بوجود آورد .