شرکت اساس ترابر

 • slide
  شرکت حمل و نقل اساس ترابر
 • slide
  شرکت حمل و نقل اساس ترابر
 • slide
  شرکت حمل و نقل اساس ترابر
 • slide
  شرکت حمل و نقل اساس ترابر
Post Thumbnail
 • 1 مرداد 1396, 12:27

شرکت اساس ترابر


مسلماً موضوع حمل و نقل در تعاملات و تبادلات و موفقیتهای تجارت از تولید تا بازار نقش اساسی و بعنوان یکی از موضوعات اساسی همواره مطرح است تا جائیکه میتواند نقش تعیین کننده در انجام یا عدم انجام موضوع داشته باشد. جایگاه گروه پارس ارم در تنوع فعالیت و بخصوص سیاست «تولید محوری» و وجود شعب در کشورهای مختلف و لزوم ایجاد چرخه کامل از مواد اولیه تا بازار مصرف، باعث شد با تأسیس شرکت اساس ترابر به این مهم جامه عمل بپوشاند. شرکت اساس ترابر با دارا بودن کاروان چشمگیر امکانات حمل و نقل شهری، بین شهری و بین المللی پاسخگوی اهداف گروه در جابجایی کالا به اقصی نقاط ایران و جهان می باشد.