چشم انداز و ماموریت

Post Thumbnail
  • 9 مرداد 1396, 08:03

چشم انداز و ماموریت


چشم انداز فعالیت گروه فنی و اقتصادی پارس ارم


با استعانت از خداوند متعال و تلاشمان برای تعالی، چشم انداز ما یکپارچه سازی فعالیت هایمان در راستای رشد و توسعه پایدار ایران و تمام کشورها و جوامعی است که در آنها کار میکنیم تا با بهره گیری از دانش و فناوری نوین و ارائه محصولات با کیفیت، خدمات و سرویس های عالی و بی عیب و نقص و حرفه ای، بعنوان رهبران بازار شناخته شویم.  

رئیس گروه فنی و اقتصادی پارس ارم
علی اکبر زنگنه